Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Mô tả danh mục:

Mã số Động Cơ Đường kính hút – xả Công Suất HP Điện áp (V) LL cao nhất (L/min) Cột áp (m) Giá chưa VAT
SMV225-111.1 205 NTP 34-34 1.5HP 380 95-41 m3/h 1.0-3.5            12,090,000
SMV225-131.5 205 NTP 34-34 2HP 380 112-48 m3/h 1.0-3.5            12,870,000
SMV225-151.5 205 NTP 34-34 2HP 380 130-56 m3/h 1.0-3.5            13,410,000
SMV225-182.2 205 NTP 34-34 3HP 380 157-72 m3/h 1.0-3.5            14,230,000
SMV225-222.2 205 NTP 34-34 3HP 380 192-85 m3/h 1.0-3.5            16,650,000
SMV230-122.2 205 NTP 42-42 3HP 380 114-41 m3/h 1.0-8.0            14,670,000
SMV230-143.0 205 NTP 42-42 4HP 380 136-48 m3/h 1.0-8.0            15,490,000
SMV230-163.0 205 NTP 42-42 4HP 380 156-48 m3/h 1.0-8.0            16,900,000
SMV230-194.0 205 NTP 42-42 5HP 380 183-67 m3/h 1.0-8.0            20,880,000
SMV240-124.0 205 NTP 49-49 5HP 380 120-78 m3/h 5.0-12.0            22,850,000
SMV240-145.5 205 NTP 49-49 7.5HP 380 145-92 m3/h 5.0-12.0            30,050,000
SMV240-165.5 205 NTP 49-49 7.5HP 380 166-106 m3/h 5.0-12.0            31,480,000
SMV240-187.5 205 NTP 49-49 10HP 380 187-120 m3/h 5.0-12.0            34,030,000
SMV250-97.5 205 NTP 60-60 10HP 380 124-79 m3/h 8.0-22.0            34,410,000
SMV250-1211 205 NTP 60-60 15HP 380 166-105 m3/h 8.0-22.0            41,110,000
SMV250-1411 205 NTP 60-60 15HP 380 194-122 m3/h 8.0-22.0            44,500,000
SMV250-1615 205 NTP 60-60 20HP 380 222-140 m3/h 8.0-22.0            48,720,000
SMV250-1215 205 NTP 60-60 20HP 380 159-94 m3/h 14-28            46,470,000
SMV250-1415 205 NTP 60-60 20HP 380 185-110 m3/h 14-28            49,460,000
SMV250-1719 205 NTP 60-60 25HP 380 226-133 m3/h 14-28            56,110,000
SMV265-1019 205 NTP 76-76 25HP 380 182-98 m3/h 16-40            68,380,000
SMV265-1222 205 NTP 76-76 30HP 380 218-120 m3/h 16-40            81,630,000
SMV250-1430 205 NTP 76-76 40HP 380 255-142 m3/h 16-40            94,610,000
0979 56 90 91