-2%
Thương hiệu Mua ngay
-1%
Thương hiệu Mua ngay
-1%
Thương hiệu Mua ngay
-1%
Thương hiệu , Mua ngay
-1%
Thương hiệu , Mua ngay

Mô tả danh mục:

Máy Bơm chìm NTP hút nước thải không phao
Máy Bơm chìm NTP hút nước thải không pha
Mã số Động Cơ Đường kính hút – xả Công Suất HP Điện áp (V) LL cao nhất (L/min) Cột áp (m) Giá Chưa VAT
HSM220-1.10 265 NTP 27-27 100W 220 70 6         1,400,000
HSM240-1.25 265 NTP 49-49 1/3HP 220 140 8         2,270,000
HSM250-1.37 265 NTP 60-60 1/2HP 220 210 10         2,500,000
HSM250-1.75 265 NTP 60-60 1HP 220 300 9         4,280,000
HSM730-1.75 265 NTP 42-42 1HP 220 250 25         5,460,000
HSM280-1.75 265 NTP 90-90 1HP 220 400 9         4,630,000
HSM280-11.5 265 NTP 90-90 2HP 220 700 13         7,910,000
HSM280-12.2 265 NTP 90-90 3HP 220 800 21         9,790,000
HSM250-1.37 205 NTP 60-60 1/2HP 380 210 10         2,500,000
HSM250-1.75 205 NTP 60-60 1HP 380 300 9         4,280,000
HSM280-1.75 205 NTP 90-90 1HP 380 400 9         4,630,000
HSM280-11.5 205 NTP 90-90 2HP 380 700 13         7,630,000
HSM280-12.2 205 NTP 90-90 3HP 380 800 21         9,170,000
HSM280-13.7 205 NTP 90-90 5HP 380 900 27       11,780,000
HSM2100-13.7 205 NTP 114-114 5HP 380 1100 23       13,020,000
HSM2100-15.5 205 NTP 114-114 7 1/2HP 380 1400 21       15,600,000
HSM2100-17.5 205 NTP 114-114 10HP 380 1500 24       21,700,000
0979 56 90 91